joi, aprilie 22

Open Letter to the European Commission

Dear Sir / Madam

I'm a Romanian citizen, I’m not a journalist, but I want to bring in attention to you an intolerable fact of the destruction of the Romanian culture.

I'm an art lover, a music critic, and I express my opinions through this blog of musical criticism "Critica Muzicala" - www.critica-muzicala.blogspot.com

After the big changing of 1989, regarding the Romanian music production, here are not respected the copyrights, author rights or intellectual rights.

The barbarian plagiarism is supported mainly by the gypsy ethnic minority which ignores with nonchalance the international songs authors. They produce and commercialize the stolen international songs, changing only the lyrics, and they doesn't pay any copyrights or author rights.

The phenomenon of plagiarism is an international fact but in Romania it's made with a denigrating taste and no one of the empowered institution doesn't fights against this situation.

If you need official proofs of Romanian plagiarism, I can send to you a official list with dozens of stolen songs produced in the last years by small and big record companies.

And this is not at all!!!

The one of the most frustrating situation is this:

Romania is in a difficult economical situation and it's very important as a new European state to manage with intelligence our country budget. Like every democratic and capitalist people, the Romanian people pays with difficulty the actual taxes hoping to pass faster the economical crisis.

In this time, most of the gypsies artists performs at private events (weddings, baptisms parties, anniversary parties, even funerals…) and while they interpreting the songs (manele called in romanian), their audience literally throw ostentatious the thousands of money notes, without recording any receipt, without recording this disgusting "form of payment"!.

To understand better this fact, please watch just one of the video proofs: http://www.youtube.com/watch?v=7zlS_uJg-Sk&feature=player_embedded .

In plus, their performances are not contractual based.

Why didn't they pay taxes for the money received? Why the Romanian State doesn't emit a tax for this form of payment?

They are promoting this miss of culture and kitsch on the public broadcasts like TARAF TV, radio, websites, cd, and others.

I am not racist! This is national known fact and nobody takes attitude, neither the Romanian Minister of Culture - Mr.Kelemen Hunor, neither the Composers Union, or other governmental institutions.

This is an anti-management attitude, anti-Romanian attitude, anti-european attitude, anti-art attitude!!!

This gypsy artists have a mob style organization which suspiciously developing their activity without being disturbed by any government institution...

Please help us to protect with dignity the Romanian culture, and to dovelope our national talents like we did it in the past with Brancusi or Enescu.

If you need any video or audio proof, nominatives, please don't hesitate to request it from us.

Thank you.

Critica Muzicala

critica_muzicala@yahoo.com

www.critica-muzicala.blogspot.com

joi, aprilie 15

Taxe şi impozite. Fără număr...

De ce Guvernul României omite să emită în plină criză economică “taxa pe dedicaţia muzicală”?

De ce poporul român plateşte impozite în timp ce o minoritate prestatoare de acte grosolane de incultură sfidează statul român?

Chiar nu se poate strecura printre altele, un impozit legal în plus?

Printre următoarele:

Taxa pe agenti de marketing si de functionarea fondurilor de pensii

Taxa concurs admintere in magistratura

Taxa desfasurarea cursurilor si atestare a cunostintelor de lb romana

Impozitului pe profit

Impozit pe dividende distribuite

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Impozit la ţiţeiul din producţia internă

Impozit salarii

Impozit drepturi de autor

Impozit expertiza contabila, juridia

Impozit conventii civile

Impozit dobanzi

Impozit pe castigul din tranferul titlurilor de valoare

Impozit pe pensii

Impozit castiguri jocuri de noroc

Impozit venit tranfer imobiliare

Varsaminte persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate

Taxa lunara jocuri de noroc pt valabilitatea licentei

Taxa pe realizarile din jocuri de noroc (cifra afaceri)

Taxa timbru social jocuri de noroc

Taxa pe activitatea de prospecţiune

Taxa explorare

Taxa exploatare

Redevente petroliere

Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi de import > 2000 cmc

CAS salariati

Contributie accidente de munca

CAS angajator

Contrib accidente munca angajator

Contributie sanatate angajati

Contributie sanatate angajator

Contributie somaj angajat

Contributie somaj angajator

contributie concedii

Contributie fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Participare examen verific cunostintelor

Taxa enoriasi biserica armeneasca

Taxa participare licitatii publice

Taxe vamale non eu

Taxa licenta taxi

Taxa examinare

Taxa functionare brokeri asigurari

Accize

taxa vehicule marfa

TVA

Timbru monumente istorice:

a) 2% din valoarea, fără TVA, a produselor şi serviciilor stipulate la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicată;

b) 350 lei/masă/lună pentru activităţile de cazinou;

c) 10 lei/lună/aparat pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria maşinilor electronice şi/sau mecanice cu câştiguri;

d) 500 lei/lună/sală pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria Bingo;

e) 30 lei/lună/agenţie pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria pariuri;

f) 2% din suma achitată de participanţi pentru toate jocurile organizate de Compania Naţională "Loteria Română".

Taxa modele de utilitate

Taxa brevet

Taxa de publicare a modelului de utilitate, taxa de eliberare certificat

Taxa control trafic aerian

Taxa de utilizare a infrastructurii feroviare

Taxa acreditare furnizori servicii educatie continua pentru dentisti

Taxa drepturi de autor

Taxa anuala autorizare magazine duty-free (10keur)

Taxa timbru ONRC pt autorizarea functionarii

Taxa registru

Taxa publicare Monitorul oficial

Taxa preschimbare certificat inregistrare ONRC

Taxa radiodifuziune

Taxa TV

Cotizatie anuala practicieni insolventa

Taxa avizare planuri cadastrale

Taxa obtinere planuri si coordonate puncte geodezice

Taxa atribuire numar cadastral

Taxa eliberare aviz incepere lucrari

Taxa racordare utilitati (electrice)

Taxa cazier fiscal 20 ron

Taxa de examinare în vederea atestării tehnico-profesionale a specialiştilor cu activitate în construcţii

Taxa depasire cota lapte 27,83 eur/100 kg

Taxa anuala autorizatie magazine duty-free (10keur)

Taxa marfa

Taxa stoc excedentar carne. Ex: carne vaca dezosata 12.000 ron/tona

Taxa de dezvoltare energetica - transformata din 2005 in rezerva obligatorie

Taxa autorizare supraveghere si inspectie instalatii

Taxa licenta utilizare frecvente radio

Taxa reutilizare documente institutii publice in scopuri comerciale

Cotizatie membru federatie crescatori de sfecla -0,8lei/tona -

Cotizatie de membru sindicat

Taxa pe puterea termica

Taxa anuala autorizatie sanitar veterinara

Taxa avizare fonduri de pensii

Taxe autorizare fonduri de pensii

Taxe functionare fonduri pensii 0,25% din valoarea contribuţiilor brute încasate

Taxa admitere facultati

Taxa pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă se stabileşte, pentru anul 2007, la valoarea de 230 lei.

Taxe si tarife pentru controlul activitatilor nucleare

Taxa eliberare duplicat autorizatie functionare

Taxa colectare si reciclare baterii noi (10% din pret)

Impozit pe cladiri

Impozit pe teren

Impozit mijloace de transport

Impozit scutere

Taxa autorizatie foraje

Taxa autorizatie construire chioscuri, panouri publicitare

Taxa autoriz bransamente utilitati

Taxa avizare certif urbanism

Taxa certificat nume strada si adresa

Taxa eliberare autorizatie functionare

Taxa copie planuri cadastrale

Taxa autorizatie alimentatie publica

Taxa eliberare certificat producator

Impozit pe spectacole (discoteci/videoteci)

Impozit tractoare

Impozit autobuze

Impozit barci

Taxe pe teren - concesiuni

Taxa publicitate

Taxa afisaj

Taxa succesorala

Taxa examinare permis conducere

Taxa eliberare permis conducere

Taxa buletin

Taxa pasaport

Taxa judiciara de timbru

Taxa intabulare

Taxa certificat proprietate animale

Taxa certificat de atestare fiscal

Taxa certificat medicolegal

Taxa cazier judiciar

Transcriere acte civile straine

taxa pentru inregistrarea schimbarii numelui

Taxa eliberare acte civile distruse

Viza anuala permis vanatoare

Viza anuala permis pescuit

Taxa eliberare titluri proprietate

Taxa verificare denumire firmă şi rezervare

Inregistrarea în registrul comerţului a autorizaţiei

Modificarea uneia sau a mai multor înregistrări

Verificare disponibilitate nume firma

Taxe verificare unicitate sediu

Taxa inmatriculare firma

Inregistrare act constitutiv

Taxa preschimbare certificat

Taxa depunere situatii financiare anuale

Taxa extras registru

Taxa certificat constatator

Taxa copii certificate

Taxa obtinere cui

Taxa informatiidespre firma

Taxa informatii asociati

Taxa informatii situatii financiare

Taxa pentru obtinerea istoricului firmelor

Taxa pe fisa sintetica investitie straina

Taxa pentru obtinerea de informatii statistice pe un singur criteriu

Taxa control veterinar

Tarife pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator pentru hrana animalelor

Tarife pentru efectuarea controlului în vederea certificării culturilor de samanta

Contributie din primele RCA 2% la fondul pentru victimele strazii

Taxa orda drepturi muzicale -3% din incasari

Taxa autorizare punere pe piata medicamente 1000 eur/produs

Taxa scoatere teren din circuit teren agricol

Timbru social cinematografic

Taxa salubritate

Taxa hoteliera -0,5-5% din tarif cazare

Taxa 3% din vanzarea deseurilor metalice

Taxa pe emisii poluanti de la surse mobile (avioane, vapoare)

Taxa ambalaje

Taxa de 2% din pretul taxa substante periculoase

Taxa fondul de mediu 3% masa lemnoasa pe picior

Taxa anvelopa 1 ron/kg

Taxa de 3% din venituri fonduri vanatoare

Taxa notificare prelucrare date personale

Taxa inregistrare depozit brevet de soi

Taxa de eliberare şi de menţinere a brevetului pentru soi;

Taxa punct de vedere csa (35 eur)

Taxa autorizare brokeri

Taxa functionare brokeri asigurari

Taxa aprobare

Emiterea autoriz pentru desfasurarea operatiunilor cu substante chimice periculoase

Tarif verificare mijloace masurare supuse controlului metrologic legal

Taxe inspectie

Tarif participare licitatii electronice

Eticheta verde electrocasnice

Taxa inscriere medici a doua specialitate

Taxa licenta trasportatori marfa

Taxa pe panouri publicitare

Taxa pe locuri parcare

Taxa spatiu servicii drumuri nationale

Taxa amplasare cabluri electrice pe drumurile nationale

Taxa amplasare conducte pe drumurile nationale

Taxa autorizatie amplasare si acces la drum

Taxe poduri Dunare

Taxelor pentru vizarea anuală a autorizaţiilor pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase

Taxa evaluare institutii de invatamant preuniversitar

Rovigneta 28 eur/an

Taxa pentru autorizarea echipamentelor medicale

Taxa pentru amplasare aparatelor de radiografii

Taxa inspectii masini salvare

Taxa inscriere, cotizatii lunare ordinul tehnicienilor dentari

Taxe furnizare date din registrul de evidenta permanenta a populatiei (in functie de numarul de ore muncite de politist)

Taxa pentru programele de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti

Taxa autorizare detinere arme

Taxe prospectiuni petroliere

Taxa autorizatie mediu

Taxa consultare carte funciara

Taxa incriere acte notariale la cartea funciara

Taxa inscriere constructie

Taxa eliberare titlu proprietate

Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale

Taxe concesiuni

Contribuţii de fondul cinematografi 2% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video sau digital, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligaţi să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare şi/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând şi licenţele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdicţie de proiecţie publică, contribuţia este de 10%;

b) colectarea unei contribuţii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice şi private, contribuţie care se adaugă la acest preţ şi care se încasează de la agentul de publicitate, de la firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau de la operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate care este obligat să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi denumirea agenţilor vânzători;

c) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenţă pentru producţia de programe, şi care se adaugă acestui preţ; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu;

d) colectarea unei contribuţii de 3% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen şi pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii destinate vizionării cu public; obligaţia de plată revine exploatanţilor;

e) colectarea unei contribuţii de 1% aplicată asupra veniturilor realizate lunar de agenţii economici pentru retransmisia prin cablu, prin satelit şi prin retransmisia digitală a emisiunilor de televiziune;

f) colectarea unei contribuţii de 4% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc; plata se va face până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent;

g) 20% din veniturile obţinute din privatizarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic;

Timbru social ca venit al bugetului de stat asupra jocurilor de noroc

Contributie barou

Taxa unica si fixa pentru adoptii

Taxa expertiza senzor masuratori

Taxa talon inmatriculare

Taxa autorizare agenti de munca temporara

Taxa autorizatie detinere detectoare de metale (10 ron)

Taxa aviz sanitar-veterinar import

Taxe aviz construire ferme

Taxa pentru certificat de transport animale

Contributie colegiul consilierilor stiintifici

Taxa autorizare furnizori servicii instruire igiena

Cotizatie corpul politistilor

Contributie lunara Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilo

Timbrului literar, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

Timbru teatral

Timbru muzical

Timbru folcloric

Timbru arte plastice

Timbru arhitectura

Timbru divertisment

Timbru cinema

Taxa autorizatie sanitara spitale

Taxa licenta fabricatie produse alimentare

Taxa autorizatie functionare service auto

Licenta producatori nutreturi

Taxa eliberare licenta depozit

Taxa apa meteorica - ori pe baza datelor ANM, ori prin decizie consiliu local

Timbru crucea rosie 1% din pret bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional

Timbru hipic - sumă fixă plătită anual de fiecare proprietar pt Autoritatea Hipică Naţională

Taxa obtinere cui

Taxe testamentele;

Taxa notariala pe actele de constituire, statutele asociaţilor fără scop patrimonial şi/sau fundaţiilor, inclusiv actele de modificare ale acestora;

d) - procuri;

f) - consultaţiile juridice, scrise sau verbale, în materie notarială. Dacă acestea sunt acordate în legătură cu un act ce urmează a se încheia la acelaşi notar public, consultaţiile se vor deduce din onorariul final;

g) legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor pentru fiecare act;

h) - legalizarea semnăturii traducătorului;

i) - dare de dată certă pentru fiecare act;

j) - certificarea unor fapte, inclusiv:

k) - legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi, pentru fiecare pagină;

l) - legalizarea de copii de pe actele aflate în arhiva notarului public, pentru fiecare pagină;

m) - autentificarea actelor al căror obiect este neevaluabil în bani: declaraţii;

n) - încheieri de rectificare potrivit legii, dacă eroarea nu este imputabilă notarului;

o) - eliberări de duplicate de pe actele notariale;

p) - reconstituirea unui act original. În cazul în care pierderea sau distrugerea documentelor a căror reconstituire se solicită este imputabilă notarului public, nu se va percepe onorariu;

r) - alte servicii, potrivit anexei nr. 1 pct. 17.

ACTE DE PARTAJ DE BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE, PRECUM ŞI ACTE TRANSLATIVE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE ŞI ACTE

Acte garantie

Contracte comodat/inchiriere

ACTE protest cambii si bilete ordin

Taxa succesiuni

Timbru judiciar actiuni evaluabile in bani

Timbru judiciaractiuni neevaluabile (23)

Timbru judiciar cereri drepturi autor

Timbru judiciar cereri de natura comerciala

Timbru judiciar dreptul familiei

Taxe timbru notariale (20)

Taxe extrajudicare

Timbru fiscal duplicat act studii

Timbru fiscal adeverinta sanatate animale

Timbru fiscal cazier judiciar

Acciza combustibili

Acciza electricitate

Acciza gaz natural

Acciza tigari

Acciza alcool

Acciza cafea

Acciza metale pretioase

Acciza blanuri

Acciza parfurmuri

Acciza cristaluri

5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;

5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile

2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice

40% din încasările realizate de operatorii economici din comercializarea publicaţiilor interzise spre vânzare minorilor

20% din încasările obţinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor sau videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor

3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la

2% din încasările realizate de operatorii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import

2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară

2% din veniturile realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară integral activitatea respectivă în incinta sau pe domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate publică

1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de distracţii de tip «luna parc»

10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;

3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie ale monumentelor istorice proprietate publică

Autorizatie infiinatare noi unitati productie /retehnologizari

Licenta producere energie

Autorizatie infiintare noua linie transport

Licenta furnizare energie electrica

Licenta anuala pt desfas activit in dom energiei - 0,06% din CA

Taxa viciu (pe reclama la tigari)

Taxa de un cent USD benzina pentru fondul de produse petroliere

Taxa adeverinta de salariat

Taxe biserica (botezuri, nunti, inmormantari)

Taxe documente stare civila

50 ron certificat sofer tractor.

Vor urma…

sâmbătă, aprilie 10

Marş funerar

Frédéric Chopin – compozitor polonez 1810-1849

Kondolencje Polska!

marți, aprilie 6

Snopită în bătaie de un minor! Imagini şocante!

Violenţa din ştirile media m-a determinat să relatez un eveniment de o violenţă unică, cu speranţa că mă voi afilia şi eu în şablonul dependenţilor de rating.

Un minor de numai 7 ani pe nume Jacob Armen a fost surprins de o cameră video în timp ce snopea în bătaie victima imobilizată la podea, lovind-o cu bestialitate, aplicându-i regulat lovituri cu două beţe şi cu picioarele.

Şi şoc, mulţimea martoră la acest eveniment nu a intervenit ci din contră, a aclamat frenetic “aptitudinile” bătăuşului.

Se pare că minorul a deprins aceste apucături de la tatăl sau, un alt bătăuş cunoscut ca meseriaş în ale bătăii la nivel de artă.

Vă avertizăm că urmeaza imagini şocante!

sâmbătă, aprilie 3

Christus resurrexit!

Jose Carreras - Misa Criolla Kyrie. Ariel Ramirez

joi, aprilie 1

Vijelie pe Titanic


Moment istoric în industria muzicală din România! În premieră, un artist internaţional semnalează la C.C.U.E. - Comisia de Cultură a Uniunii Europene o încălcare grosolană a drepturilor de proprietate intelectuală prin plagierea unei producţii muzicale de către un producător muzical român.

Şi nu este vorba de orice artist, ci de marea artistă de talie mondială Celine Dion, care a afirmat într-un interviu oferit revistei Rolling Stone: “ Inţeleg să-mi fie interpretate melodiile de orice artist amator sau profesionist din lume atât timp cât se face în condiţii legale şi corecte. Însă, nu admit ca un cantăreţ să-şi bată joc de un imn al dragostei...”

Melodia în cauză este hitul de pe coloana sonoră a filmului Titanic - My Heart Will Go On, acţiunea este susţinută de marea interpretă Celine Dion, compozitorul James Horner şi Sony Music Entertainment. Aceştia solicită încetarea imediată a difuzării plagiatului şi au iniţiat deja o acţiune de chemare în judecată a producătorilor români (Amma Record) pentru a solicita plata necondiţionată a drepturilor de autor plus alte despăgubiri financiare ridicându-se la suma de 900.000 dolari americani.

Plagiatul românesc este realizat de manelistul român Vali Vijelie – Viaţa Mea, Inima Mea, o interpretare şi o producţie de prost gust a manelistului român.

Critica Muzicală salută călduros şi cu interes iniţiativa marilor artişti din străinătate şi sperăm ca aceasta să fie doar prima acţiune de acest gen.

Acesta este începutul scufundării industriei manelelor din România!

Duceţi-vă la fund!

Acesta a fost doar un post de 1 Aprilie...