joi, aprilie 22

Open Letter to the European Commission

Dear Sir / Madam

I'm a Romanian citizen, I’m not a journalist, but I want to bring in attention to you an intolerable fact of the destruction of the Romanian culture.

I'm an art lover, a music critic, and I express my opinions through this blog of musical criticism "Critica Muzicala" - www.critica-muzicala.blogspot.com

After the big changing of 1989, regarding the Romanian music production, here are not respected the copyrights, author rights or intellectual rights.

The barbarian plagiarism is supported mainly by the gypsy ethnic minority which ignores with nonchalance the international songs authors. They produce and commercialize the stolen international songs, changing only the lyrics, and they doesn't pay any copyrights or author rights.

The phenomenon of plagiarism is an international fact but in Romania it's made with a denigrating taste and no one of the empowered institution doesn't fights against this situation.

If you need official proofs of Romanian plagiarism, I can send to you a official list with dozens of stolen songs produced in the last years by small and big record companies.

And this is not at all!!!

The one of the most frustrating situation is this:

Romania is in a difficult economical situation and it's very important as a new European state to manage with intelligence our country budget. Like every democratic and capitalist people, the Romanian people pays with difficulty the actual taxes hoping to pass faster the economical crisis.

In this time, most of the gypsies artists performs at private events (weddings, baptisms parties, anniversary parties, even funerals…) and while they interpreting the songs (manele called in romanian), their audience literally throw ostentatious the thousands of money notes, without recording any receipt, without recording this disgusting "form of payment"!.

To understand better this fact, please watch just one of the video proofs: http://www.youtube.com/watch?v=7zlS_uJg-Sk&feature=player_embedded .

In plus, their performances are not contractual based.

Why didn't they pay taxes for the money received? Why the Romanian State doesn't emit a tax for this form of payment?

They are promoting this miss of culture and kitsch on the public broadcasts like TARAF TV, radio, websites, cd, and others.

I am not racist! This is national known fact and nobody takes attitude, neither the Romanian Minister of Culture - Mr.Kelemen Hunor, neither the Composers Union, or other governmental institutions.

This is an anti-management attitude, anti-Romanian attitude, anti-european attitude, anti-art attitude!!!

This gypsy artists have a mob style organization which suspiciously developing their activity without being disturbed by any government institution...

Please help us to protect with dignity the Romanian culture, and to dovelope our national talents like we did it in the past with Brancusi or Enescu.

If you need any video or audio proof, nominatives, please don't hesitate to request it from us.

Thank you.

Critica Muzicala

critica_muzicala@yahoo.com

www.critica-muzicala.blogspot.com

13 comentarii:

Mircea Timpofte spunea...

I subscribe.

x-ulesco spunea...

Nu gaseam titraju', da' m-am prins pana la urma: l-ai scris pentru "ol za uorld".
Era buna o varianta si in maghiara ptr. Mr. Kelemen :)

Corina Maris spunea...

We are all with it!

Anonim spunea...

asa si ?

Critică Muzicală spunea...

nu nimic.
si eu, ca românu...

Anonim spunea...

Li se rupe!!!

KELE spunea...

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Én vagyok egy román állampolgár, nem vagyok újságíró, de szeretném, hogy a figyelmet az Ön számára elviselhetetlen a tény, hogy a megsemmisítés a román kultúra.

Én vagyok egy művészeti szerető, a zenekritikus, és szeretném kifejezni véleményemet ezen keresztül a zenei blog kritika "Critica Muzicala" - www.critica-muzicala.blogspot.com

Miután a nagy változó 1989 illetően a román zenei termelés, itt nem tartják tiszteletben a szerzői jogokat, szerzői jogokat vagy a szellemi jogok.

A barbár plágium támogatja elsősorban a cigány etnikai kisebbség, amely figyelmen kívül hagyja a nemtörődömség a nemzetközi dalok szerzője. Általuk előállított és kereskedelmi forgalomba az ellopott nemzetközi dalok, hogy kizárólag a dalszövegeket, és nem fizet semmilyen szerzői vagy szerzői jogok.

A jelenség a plágium egy nemzetközi, de tény, Romániában készült egy denigrating ízét és senki sem az intézmény nem jogosult ellen harcol ez a helyzet.

Ha szükség van hatósági igazolások román plagizálás, tudok küldeni neked egy hivatalos listát több tucat lopott dalt készített az elmúlt években a kis és a nagy lemezkiadó vállalatok.

És ez még nem minden!

Az egyik leginkább frusztráló helyzet a következő:

Románia nehéz gazdasági helyzetben, és ez nagyon fontos egy új európai állam irányítása a hírszerző hazánkban költségvetést. Mint minden demokratikus és kapitalista ember, a román nép fizet nehezen tényleges adókat abban a reményben, hogy át gyorsabb a gazdasági válság.

Ebben az időben a legtöbb cigány művészek végez a zártkörű rendezvények (esküvők, keresztelők felek, évforduló pártok, még akkor is, temetés ...), és bár a dalok értelmezése (manele nevű román), a közönség szó dobja a több ezer tüntető a pénz jegyzetek regisztráló nélkül bármilyen átvétele, regisztráló nélkül ez undorító "fizetési módot"!.

Hogy jobban megértsük ezt a tényt, kérjük, nézze csak egy a bizonyítékok videó: http://www.youtube.com/watch?v=7zlS_uJg-Sk&feature=player_embedded.

A plusz, előadásaik nem szerződésen alapul.

Miért nem fizetnek adót a kapott pénzt? Miért a román állam nem bocsát ki olyan adót a fizetés módját?

Ezek támogatják, ez hiányzik a kultúra és a giccs a nyilvános közvetítések, mint a Taraf TV, rádió, honlapok, cd, és mások.

Nem vagyok rasszista! Ez a nemzeti ismert tény, és senki sem veszi hozzáállás, sem a román kulturális miniszter - Mr.Kelemen Hunor, sem a Zeneszerzők Unió, illetve más kormányzati intézmények.

Ez egy anti-menedzsment szemlélet, román-ellenes hozzáállás, Európa-ellenes hozzáállás, anti-művészeti hozzáállást!

Ez a cigány művészek a tömeg stílusban szervezet, amely gyanúsan fejlődő tevékenységüket anélkül, hogy zavarta minden állami intézménynek ...

Kérem, segítsen bennünket, hogy védeni méltósággal a román kultúrát, és a mi nemzeti dovelope tehetségekkel, mint tettük azt a múltban Brancusi vagy Enescu.

Ha szüksége van bármilyen videó és audió igazolást, nominatives, ne habozzon, hogy kérje azt tőlünk.

Köszönöm.

EU spunea...

...ue EU!

Anonim spunea...

Ni se rupe si de tine,si de europa!

Zadar spunea...

Totul e in zadar...

Sergiu spunea...

Fără nici un gram de răutate, îți recomand un spell-checker. Ai o mulțime de greșeli de ortografie și gramatică.
Succese.

Critică Muzicală spunea...

Stiu. L-am scris pe fuga si nu l-am corectat. Important e sa se inteleaga mesajul.
Multumesc oricum.

Adrian Mihai spunea...

lăudabilă iniţiativă ! anunţă-ne când/dacă primeşti răspuns